Feltet

Havdypet på Valhall er omtrent 70 meter, og reservoaret som består av finkornet kritt ligger på 2400 m dyp. Her kan du lese mer om utfordringene ved å utvinne olje fra et krittreservoar. Du får kjennskap til 4-D seismikk og strøm fra land til drift av et oljefelt og mye mer.

Ingen artikler.
Ingen artikler.
Ingen filtre valgt.