BP og Amoco i gigantisk oljefusjonNye endringer – Offshore People Strategy og GO4F

Utbygginger på Valhall år for år

person Gunleiv Hadland og Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
På 2000-tallet ble Valhallsenteret modernisert. Det skyldtes blant annet innsynkningen på feltet og at feltets forventede levetid nå strekker seg mot 2050.
— Valhall boligplattform (QP) lengst til venstre, bak boreplattformen (DP). Kranfartøyet er hentet inn til bygging av den nye prosess og kompresjonsplattformen (PCP). Stålunderstellet er allerede på plass. Foto: Amoco Norway Oil Company/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

To nye flankeplattformer ble plassert i utkanten av reservoaret. Feltet fikk strøm fra land, noe som gjorde driften langt mer miljøvennlig. Valhall fikk også installert havbunnsseismikk som gjorde det mulig å overvåke reservoaret bedre. I 2013 ble kontrollrommet offshore integrert med nytt kontrollrom på land.  På land har de daglig styring og kontroll av produksjonsbrønner. Selv om driften av kontrollrommet legges om i 2015/16, vil det fortsatt bli benyttet på dagtid og brukes av brønn- og prosessingeniører.

9. oktober 2000: Utvinningstillatelse 006 B tildelt for Valhall, blokk 2/8.  Tillatelsen ble satt å være gyldig til 31.12.2028 med BP Amoco Norge AS som operatør.

November 2000: Lisensperioden for Valhall ble forlenget i forbindelse med Plan for utbygging og drift (PUD) for vanninjeksjonsprosjektet fra 2011 til 2028.

4. mai 2001: Utvinningstillatelse 033 B tildelt for Hod, blokk 2/11. Tillatelsen ble satt å være gyldig til 31.12.2028 med BP Amoco Norge AS som operatør.

9. november 2001: Plan for utbygging og drift (PUD) for Valhall-flankeplattformer godkjent. Valhall-flankene ble bygget ut med to ubemannede plattformer som er knyttet opp mot Valhall feltsenter med BP Amoco Norge AS som operatør for utbyggingen. De totale investeringene ble angitt til 4,164 milliarder 2001-kroner.

Sommeren 2003: Vanninjeksjonsplattformen Valhall IP installert. Den fikk broforbindelse til Valhall brønnhodeplattform  (WP =Wellhead platform) som ble installert i 1996. Boreutstyret på Valhall IP benyttes også over brønnene på Valhall WP. Plattformen er også blitt kalt «Valhall WIP» (Water Injection Platform).
Understellet (jacketen) ble bygget av Aker Verdal, dekket ble bygget av Aker Stord.
På injeksjonsplattformen ble det installert to  gassturbiner med gjennomsnittlig ytelse på 20 MW per maskin og virkningsgrad  på cirka 32 prosent.

Mai 2003: Valhall Flanke Sør i produksjon. Det er en ubemannet brønnhodeplattform seks kilometer sør for Valhall feltsenter. Plattformen ble designet av Heerema. Understellet (jacket) ble bygget i Vlissingen i Nederland, og dekket ble bygget i Tønsberg.  

2003: Kontinuerlig havbunnsseismikk på Valhall igangsatt. Havbunnen i det BP-opererte Valhallfeltet i norsk sektor av Nordsjøen ble dekket med 120 kilometer seismikkabler og navlestreng for kontinuerlig overvåking av reservoarets oppførsel. Installasjonen av såkalt ”Life of Field Seismic” (LoFS) vil sikre levering av utvinnbare reserver og øke både utvinning og produksjon. I tillegg vil det medføre færre tørre hull og legge til rette for sanntids reservoarstyring. Dataene overføres via fiberoptiske kabler til flerfaglige team på land.  Siden installasjon av anlegget, er det regelmessig blitt innhentet ny seismikk over Valhall reservoaret.

7. januar 2004: Valhall Flanke Nord satt i produksjon. Det er en ubemannet brønnhodeplattform seks kilometer nord for Valhall feltsenter. Plattformen er designet av Heerema. Understellet (jacket) ble bygget i Vlissingen i Nederland og dekket ble bygget i Tønsberg. Plattformen ble installert på feltet i juli 2003 av Heerema.  

Juli 2007: Bygging og installering av to nye rørledningssystemer på Valhall-feltet. BP Norge tildelte oljeserviceselskapet Subsea 7 kontraktene for dette arbeidet. Kontrakten hadde en verdi på ca. 55 millioner dollar (ca. 345 millioner 2004-kroner). Oppgaven var å installere fire nye rørledninger, hver med en lengde på 6,5 kilometer på et vanndyp på 70 meter.

  
Mai 2007: PUD for Valhall videreutvikling (VRD) godkjent. Plan for utbygging og drift (PUD) knyttet til Valhall VRD ble godkjent i statsråd 25.05.2007. For å kunne tilrettelegge for en sikker og langsiktig drift av feltet, ønsket lisenshaverne å bygge om feltsenteret. Ombyggingen ble planlagt å gi feltet en levetid til rundt 2050. Tre ulike alternativer for ombygging ble vurdert; å modifisere eksisterende innretninger og fortsette driften med disse, å installere to nye innretninger for henholdsvis bolig og prosessering, å installere en ny integrert plattform som erstatning fra de eldre innretningene. Sistnevnte alternativ ble anbefalt av eierne.

2008: Valhall Flanke gassløftprosjekt. Høsten 2008 startet arbeidet med Valhall Flanke gassløftprosjektet som skal hjelpe flankeplattformene på Valhall til høyere oljeproduksjon. Modulene som er produsert ved Aker Solutions i Egersund ble installert september 2009 og tatt i bruk i 2011.

Februar 2009: Valhall kontrollsenter onshore åpnet.
I februar 2009 åpnet det nye Valhall Production Advanced Collaboration Environment (PACE) i BP-gården på Forus. Senteret har brakt landorganisasjonen og offshore tettere sammen. Fordelen er at det vil være lettere å optimalisere produksjonen, lette planlegging, daglig logistikk og operasjonell støtte. Et nytt produksjonskontrollsenter har også blitt installert på Forus. Alle brønnene på Valhall kan kontrolleres og overvåkes både fra land og fra offshore. Senteret gjør det mulig for flere eksperter å studere sanntidsdata og foreta beslutninger.

Sommeren 2009: Boretårnet og fundamentet for boring fjernes fra boreplattformen DP
Boreplattformen gjøres klar for å kunne ta imot oppjekkbar boreplattform for permanent plugging og fjerning av rundt 30 gamle brønner. Denne virksomheten er ventet å vare i mange år og startet sommeren 2014 med boreriggen Mærsk Reacher.

2011: Produksjons- og boligplattformen Valhall PH installert
Innsynkning av havbunnen, forlenget levetid og behov for å drive mer effektivt, førte til bygging av helt ny plattform på Valhall. Forkortelsen PH står for «production (process) and hotel platform». Plattformen har 180 sengeplasser og den er forbundet med Valhall IP med en bro. Den nye plattformen får all strøm fra land via en 294 km lang strømkabel fra Lista. Det betyr nær null utslipp av CO 2 og NOx. Levetiden for Valhall anslås til 2050.

2012/13: Flotellet Safe Scandinavia ved Valhall PH
BP fikk i juni 2012 samtykke til bruk av Safe Scandinavia til innkvartering på Valhallfeltet i forbindelse med ferdigstillelse og oppstart av den nye prosess- og boliginnretningen Valhall PH.

26. januar 2013: Produksjonsstart for Valhall PH
Med den nye plattformen besto Valhall-senteret av seks separate, plattformer: innkvartering, boring, produksjon, brønnhoder, vanninjeksjon og den nye kombinerte prosesserings- og boligplattformen. I tillegg er det to ubemannede flankeplattformer, som begge ble plassert omtrent seks kilometer fra hovedinnretningene.

25. mars 2013: Gasseksport fra Valhall PH
Klokken 00:05:10 mandag 25. mars startet gasseksport fra Valhall PH. Det var en lang prosess som ledet til milepælen, med godt samarbeid blant samtlige involverte i oppstartsteamet.

2. oktober 2013: PCP-plattformen nedstengt 
Da strømmen ble frakoblet på produksjons- og prosessplattformen PCP og plattformen mørklagt gjensto det en del arbeid på PCP. Hoveddelen av arbeidet som gjensto var knyttet til elektro og instrument for å skille PCP fra resten av feltet. For noen av de ansatte som hadde arbeidet der lenge, var nok dette en vemodig dag. Kontrollrommet på PCP var treffstedet for mange på Valhall.

BP og Amoco i gigantisk oljefusjonNye endringer – Offshore People Strategy og GO4F
Publisert 16. juli 2019   •   Oppdatert 10. august 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *