Stigerørsplattformen RP

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
For å kunne sende den produserte gassen fra Valhallfeltet til markedet var det gjort en avtale om at man kunne benytte den eksisterende rørledningen som gikk fra Ekofiskfeltet. For å kunne koble seg på det systemet måtte gassen fra Valhall bringes i en ny rørledning og opp på dekket av Ekofisktanken.
— Ekofisk 2/4 G - Amoco Riser til venstre. Ekofisk 2/4 T til høyre. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Historien

Den eksisterende stigerørsplattformen på Ekofisksenteret 2/4-R var ikke solid nok til å bære to ekstra stigerør med olje og gass fra Valhall og Hod. Det måtte bygges nytt. For å få fortgang i arbeidet og en relativt billig løsning, foreslo Asbjørn Tansø i Amoco ideen om å kopiere understellet til den minste Valhall-plattformen, det vil si boligplattformen. Denne løsningen ble godkjent av Oljedirektoratet, og Phillips Petroleums Company Norway (operatør av Ekofiskfeltet) påtok seg å drifte den mot betaling.[REMOVE]Fotnote: Rasen, Bjørn: LF6A Valhall 25 år (2007)  s. 72.

Fra plattformen Ekofisk 2/4 G var det en gangbro med rørsystemer over til Ekofisktanken 2/4 T. Broen og dekket ble bygget av Aker Verdal. Heerema/Seaway var hovedkontraktør på stålunderstellet til stigerørsplattformen og DeGroot fikk i oppdrag å bygge stålunderstellet.[REMOVE]Fotnote: Moe, Johannes et al. «Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel bind II», 1980, s. 277.

Plattformen ble installert i 1981 og kom i drift i 1982. For transport av olje og gass fra Valhall PCP ble det lagt en 36,8 km lang 20″ oljerørledning og en 20″ gassrørledning til Ekofisk 2/4 G ved Ekofisk-senteret.  Oljen ble så transportert videre via Ekofisk til Teesside og gassen til Emden. I forbindelse med et stort ombyggingsprosjekt på Ekofisk i 1998 ble transport-systemene bygd om og plattformen tatt ut av bruk. Broen mellom 2/4 G og Ekofisktanken ble fjernet i 2014. Dekk og bærestruktur på 2/4 G planlegges fjernet om noen få år.

Teknisk beskrivelse

Stålunderstellet som var 90 meter høyt hadde hoveddimensjoner på omtrent 35 x 21 x 10 meter. Utstyret var integrert i bæredekket uten ekstra moduler på toppen.[REMOVE]Fotnote: Moe, Johannes et al. «Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel bind I», 1980, s. 230. Det var en stor kran på hjørnet av plattformen mot nord og det var en broforbindelse fra plattformen til Ekofisktanken på omtrent 50 meter.

Prosessen

Hensikten med plattformen er å være en mottaks- og formidlingsstasjon for olje og gass-strømmen fra Valhall som skal blandes med produksjonen fra Ekofiskfeltet. Utstyret er derfor begrenset til måleutstyr som sørger for overvåkning og kontroll av væskestrømmen.

Publisert 25. juni 2019   •   Oppdatert 10. august 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk