Boreplattformen DP

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Boreplattformen (DP) er en del av den opprinnelige utbyggingen fra 1981 og er plassert mellom boligplattformen og produksjonsplattformen på Valhall. Det er lagt planer for en gradvis nedstenging og plugging av brønnene på plattformen. Arbeidet vil vare i flere år.
— Valhall DP, med oppstart 17.desember 1981, hadde Norges første tildekkede boretårn. I 2009 ble boretårnet og dets fundament fjernet. All boring foregår pr 2020 fra IP (injeksjonsplattformen og WP (brønnhodeplattformen), og ved inntak av borerigg til flankeplattformene. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Historien

På lik linje med de andre plattformene ble boreplattformen bygd ved en rekke ulike verft. Aker Verdal fikk oppdraget med å bygge understellet. Opprinnelig var tanken å få bygget dekket hos Kværner i Egersund. Men da Kværner fikk kontrakten med å bygge deler av Statfjord B-dekket, ble Amoco redd for at dette kunne påvirke framdriften for Valhallprosjektet og oppdraget med å ferdigstille dekket ble flyttet til Verdal. Egersund skulle allikevel prefabrikkere deler til dekket og broen over til boligplattformen. Dekket som ble bygget som fire moduler kom fra Stord Verft og boremodulene fra Kristiansands Mek. Verksted.

Den 17. desember 1981 var det klart for å starte boringen fra plattformen – med Nordsjøens første tildekkede boretårn. De første brønnene gikk imidlertid ikke helt etter planen og det skulle gå nesten 10 måneder før produksjonen kom i gang. I 1996 ble de siste brønnene boret fra DP, det samme året ble det installert en ny brønnhodeplattform. Boretårnet ble fjernet først i juni 2009.

Teknisk innhold

Stålunderstellet som er 90 meter høyt, har 8 ben og veier 7900 tonn medregnet pælene som skal holde plattformen på plass. Det sammensatte dekket med moduler veier totalt 7300 tonn og har hoveddimensjoner på omtrent 54 ganger 30 meter og er 23,5 meter høyt. I tillegg til boretårnet er det tre ulike moduler. Det er gjort plass for 24 brønnslisser.  I 1989 ble det installert seks nye brønnslisser mellom de 24 opprinnelige. Det er to store kraner (én på hver side) omtrent midt på langsidene. Det er forbindelse fra boreplattformen både til produksjons- og boligplattformen via to gangbruer på 45 meter.

De viktigste utstyrskomponentene på plattformen er:

  • Boretårn
  • Brønnhoder
  • Lagertanker for boreslam
  • Pumper
  • Behandlingsutstyr for boreslam
  • Tanker brukt for væske til å pumpe inn under høyt trykk og sprekke opp reservoaret
  • HVAC (ventilasjonsutstyr)
  • Kraner

Prosessen

I tillegg til å bore brønner er dette plattformen der brønnstrømmen kommer opp til overflaten. I det brønnstrømmen kommer opp inneholder den, i tillegg til olje, både gass og vann. Denne væskestrømmen sendes over til prosessplattformen gjennom rør som er festet til forbindelsesbrua mellom de to plattformene.

Kilder:

BPs nettsted.
Rasen, Bjørn, LF6A Valhall 25 år (side 72-76)
Intervju med Asbjørn Tansø

reservoaret

Publisert 25. juni 2019   •   Oppdatert 10. august 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk