Historien om Valhall

Bla deg gjennom Valhallhistorien – tildeling, leting, feltets eiere, utvikling, hendelser, økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger gjennom tidene. Hvert tiår har sine særpreg.

Starten

01/01/1965

Kart over tildelte blokker på norsk kontinentalsokkel 1965.

Leting og funn

01/09/1970

Riggen Zapata Explorer kom fra Danmark. I 1974 fant den fant Hod. Deretter ble Valhall påvist av riggen Waage Drill i 1975.

Åpning av Valhall

01/10/1982

Valhall ble satt i produksjon 1. oktober 1982 som det fjerde feltet som produserte olje og gass på norsk sokkel.

Et utfordrende reservoar

01/01/1986

Løs kalk i reservoaret skapte problemer for brønnen i Vallhall. En løsning var å lage plugger av klinkekuler. Etter hvert fant en på bedre metoder.

Amoco i eget hus

01/01/1994

I desember 1994 sto Amocos nybygg ferdig med eget bryggeanlegg, utsikt over sjøen og kantine formet som et skipsskrog.

Valhall synker - nye løsninger

01/01/2000

I 2000 fikk Valhall godkjent et vanninjeksjonsprosjekt, og forlenget lisensperioden til 2028. Med utvidet levetid trengte feltsenteret å fornyes.

Ny utbygging og elektrifisering

01/09/2010

I 2013 kom en ny kombinert prosess- og boligplattform på plass på Valhall. Den er drevet med elektrisk kraft fra land noe som reduserte utslippene til luft betraktelig.