Permanent seismikk på ValhallBrann på PCP – en konsekvens av gamle installasjoner?

Lisensfordeling

person Kristin Øye Gjerde og Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Siden 1. januar 2010 er det oljeselskapet Hess Norge AS som er majoritetseier i Valhall og Hod. Hess har lisensandeler på 64,05 prosent i Valhall og 62,50 prosent i Hod. Mens BP Norge AS som er operatør på feltene har 35,95 prosent i Valhall og 37,50 prosent i Hod.
— Logoene til Hess og BP
© Norsk Oljemuseum

Siden Valhall kom i produksjon i 1982 og fram til 2010, hadde feltet alltid fire eiere. BP og Hess har vært de mest trofaste eierne, på den måten at selskapet som i 1982 het Amoco Norway Oil Company har blitt en del av BP, og Amerada Petroleum Company of Norway har blitt en del av Hess.

I 1982 var eierfordelingen på Valhallfeltet:

 • Amoco Norway Oil Company: 28,33 prosent
 • Amerada Petroleum Company of Norway: 28,33 prosent
 • Texas Eastern Norway Inc.: 28,33 prosent
 • Norwegian Oil Consortium A/S & Co.: 15,00 prosent

Enterprise Oil Norway A/S overtok i 1989 Texas Eastern Norway Inc. sine andeler i ti utvinningstillatelser. Amerada hadde nå skiftet navn til Amerada Hess Norge A/S. Eierforholdet på Valhall ble endret til:

 • Amoco Norway Oil Company: 28,33 prosent
 • Amerada Hess Norge A/S: 28,33 prosent
 • Enterprise Oil Norway A/S: 28,33 prosent
 • Norwegian Oil Consortium A/S & Co.: 15,00 prosent

I forbindelse med salget av Noco til Elf i 1991 forandret eierkabalen seg slik i 1992:

 • Amoco Norway Oil Company: 28,33 prosent
 • Amerada Hess Norge A/S: 28,33 prosent
 • Enterprise Oil Norway A/S: 28,33 prosent
 • Elf Petroleum Norge AS: 15,00 prosent

For Hod var eierforholdet i 1992:

 • Amoco Norway Oil Company: 25 prosent
 • Amerada Hess Norge A/S: 25 prosent
 • Enterprise Oil Norway A/S: 25 prosent
 • Elf Petroleum Norge AS: 25 prosent

De følgende årene ble det foretatt noen mindre justeringer slik at av eierforholdet i 1995 var:

 • Amoco Norway Oil Company: 28,09 prosent
 • Amerada Hess Norge A/S: 28,09 prosent
 • Enterprise Oil Norway A/S: 28,09 prosent
 • Elf Petroleum Norge AS: 15,72 prosent.[REMOVE]Fotnote: Oljedirektoratets årsmeldinger 1982–2010.

Fusjonsbølgen rundt år 2000 endret også eiersammensetningen, eller i det minste på navnene på eierselskapene. I 1998 fusjonerte BP og Amoco og fikk navnet BP Amoco Norge AS. Det førte ikke til noen endringer av den prosentvise eierfordelingen. I 2000 ble navnet Amoco fjernet slik at selskapet fikk navnet BP Norge AS.

Elf fusjonerte i 2000 med TotalFina til TotalFinaElf, som i 2003 fikk navnet Total.
Sommeren 2002 ble Enterprise Oil kjøpt opp av Shell. Andeler i Valhall ble overført til Shell.

I 2009 overtok Hess Shells eierandel på 28,09 prosent i Valhall og 25 prosent i Hod. I retur fikk Shell eierandeler i Storbritannia og Gabon. Etter byttehandelen økte Hess sin andel i Valhall og Hod til henholdsvis 56,18 og 50 prosent. Eierfordelingen ble dermed:

 • Amerada Hess Norge AS: 56,18 prosent
 • BP Norge AS: 28,09 prosent
 • Total E&P Norge AS: 15,72 prosent

I april 2010 ønsket Total E&P Norway å selge sine andeler i Valhall og Hod til BP. Olav Fjellså, kommunikasjonsdirektør i BP Norge, uttalte da: «Vi har vært operatør på Valhall og Hod fra dag en, og har stor tro på disse feltene. Vi ser store muligheter for å øke utvinningen».[REMOVE]Fotnote: Dagens Næringsliv, 28.04.2010, «BP gjør milliardoppkjøp». Salget gikk imidlertid ikke helt som forventet. Hess benyttet forkjøpsretten og kjøpte 7,85 prosent i Valhall og 12,5 prosent i Hod.

Hess har dermed som nevnt innledningsvis blitt majoritetseier i Valhall og Hod, mens BP som minoritetseier fortsatt har operatøransvar for feltene.

Permanent seismikk på ValhallBrann på PCP – en konsekvens av gamle installasjoner?
Publisert 16. juli 2019   •   Oppdatert 22. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk