Brann på PCP – en konsekvens av gamle installasjoner?Ny plattform – ny prosess

Verdiskaping 1982–2012

person Jan Erik Geirmo, BP
Da Valhallfeltet lengst sør i norsk sektor av Nordjøen startet produksjonen i oktober 1982, var utvinnbare oljereserver anslått til 247 millioner fat og en forventet levetid på rundt 20 år.
— Produksjonen på Valhall. Kilde: OD
© Norsk Oljemuseum

Siden oppstarten i 1982 og fram til utgangen av 2015, er over 900 millioner fat oljeekvivalenter produsert fra Valhall og nabofeltet Hod som fjernstyres fra Valhall.

Utvinningsfaktoren ved oppstart var ca 12 prosent, og per dato er den rundt  27 prosent. Basert på selskapets planer og muligheter, kan utvinningsfaktoren trolig økes til cirka 40 prosent på sikt. Det planlegges produsert ytterligere 500 millioner fat med olje og gass fra Valhall.

Feltet er i kontinuerlig utvikling, og det er investert betydelig i moderne teknologier og nye plattformer. Kontinuerlig boring, vanninjeksjon og gassløft er nødvendig for å få ut mest mulig olje og gass. Allerede i 2003 startet driften av fullskalaanlegg med firedimensjonal seismikk installert på havbunnen for overvåking av reservoar og brønner. Historisk har feltet avdekket mer olje og gass jo mer det har produsert. Per i dag er totalt tilstedeværende olje og gass i Valhallområdet ca 3,3 milliarder fat oljeekvivalenter. For å kunne øke utvinningsgraden utover 40 prosent, kreves det teknologisk nyskapning og forbedret effektivitet.

Bruttoinvesteringer fra oppstart til utgangen av 2013 er 71,2 milliarder norske kroner, og verdiene på oljen og gassen som er produsert fra Valhall og Hod, utgjør rundt brutto 210 milliarder kroner for samme periode (begge tall i løpende kroner).

Valhall har på det meste hatt rundt 600 personer i arbeid offshore i forbindelse med videreutbygging av feltet, oppgraderinger og sammenkopling mellom nye og opprinnelige plattformer. For å klare dette, har det over lengre perioder vært flotell på feltet i tillegg til at den opprinnelige boligplattformen og den nye prosess- og boligplattformen har hatt fullt belegg.

Etter 2017 vil det i normal drift være inntil 180 personer om bord.

På grunn av flerårige arbeider med permanent plugging av gamle brønner på feltets opprinnelige boreplattform, er det en stor oppjekkbar borerigg med over 100 medarbeider om bord.

I landorganisasjonen er de største enhetene knyttet opp til driften av Valhall.

Det er mange underleverandører som direkte og /eller indirekte leverer varer og tjenester til Valhall. Det er ikke uvanlig i oljebransjen at det er sysselsatt flere  underleverandører enn direkte ansatte i operatørselskapet.

Brann på PCP – en konsekvens av gamle installasjoner?Ny plattform – ny prosess
Publisert 16. juli 2019   •   Oppdatert 26. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *